دنبال سروس ازمون گیر هستم که در پایان نشون بده که چند بار روی کدم گذینه ها کلیدشده به صورت درصد
اگر می دونید از کجا میشه گیر اورد و... لطفا کمک کنید