با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شما کاربران انجمن برنامه نویسی اندروید
در خدمت شما هستیم با آموزش تغییر تمامی فونت ها در برنامه نویسی اندروید بصورت یکجا ( اندروید استودیو )
برای اینکار ابتدا باید قند شکن خود را روشن کنید و کتابخونه زیر رو در برنامتون وارد کنید .
کد HTML:
dependencies {  compile <span class="pl-s"><span class="pl-pds">'</span>uk.co.chrisjenx:calligraphy:2.1.0<span class="pl-pds">'</span></span>}
بعد از اینکار باید فونت های خود را در مسیر assets/font وارد کنید.


قدم بعدی اینه که یک اکتیویتی جدید بسازید و کدهای زیر را داخلش وارد کنید.

کد HTML:
public class font extends Application {
   @Override  public void onCreate() {    super.onCreate();    CalligraphyConfig.initDefault(new CalligraphyConfig.Builder()            .setDefaultFontPath("iransans.ttf")            .setFontAttrId(R.attr.fontPath)            .build()    );  }}

داخل فایل منیفست باید بعد از کد
کد HTML:
 android:theme
کد زیر را وارد کنید
کد HTML:
android:name=".font"
در مرحله اخر هم باید قطعه کد زیر را در هر اکتیویتی که میخواهید فونت هاش تغییر کنه وارد کنید

کد HTML:
@<span class="pl-smi">Override</span>
<span class="pl-k">protected</span> <span class="pl-k">void</span> attachBaseContext(<span class="pl-smi">Context</span> newBase) {
  <span class="pl-v">super</span><span class="pl-k">.</span>attachBaseContext(<span class="pl-smi">CalligraphyContextWrapper</span><span class="pl-k">.</span>wrap(newBase));
}