سلام و خسته نباشید خدمت کاربران دوست داشتنی انجمن برنامه نویسی اندروید

در این تاپیک در خدمتتون هستم با آموزش ساخت لیست ویو سفارشی شبیه اپلیکیشن واتساپ ، اینو همین اول بگم که دوستان صبرکنید اخر تاپیک آموزشی میتوانید سوالهاتون رو بپرسید.
خب سریع بریم سراغ آموزش

مواد لازم برای ساخت این لیست ویو :

project name : MyListView
Package : ir.androiddevelopment.mylist
minimum SDK : 8
Target SDK : API 17
Them : Holo Light With Dark Action Bar

خب در ابتدا کارمون میریم به ادرس res/strings.xml و کدهای زیر رو بجای کدهایی که داخلش هست وارد میکنم

کد HTML:
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <string name="app_name">MyListView</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>

  <!-- Names -->
  <string-array name="Member_names">
    <item>Pavan D</item>
    <item>DayaSagar</item>
    <item>Pavan B</item>
    <item>Maddy</item>
    <item>Pavan H</item>
    <item>Nikhil</item>
  </string-array>

  <!-- Pictures -->
  <array name="profile_pics">
    <item>@drawable/pavand_pic</item>
    <item>@drawable/daya_pic</item>
    <item>@drawable/pavanb_pic</item>
    <item>@drawable/maddy_pic</item>
    <item>@drawable/pavanh_pic</item>
    <item>@drawable/nikhil_pic</item>
  </array>

  <!-- Status -->
  <string-array name="statues">
    <item>Blogging</item>
    <item>Available</item>
    <item>Busy</item>
    <item>In a meeting</item>
    <item>At work</item>
    <item>At gym</item>
  </string-array>

  <!-- contact type -->
  <string-array name="contactType">
    <item>Mobile</item>
    <item>Work</item>
    <item>Home</item>
    <item>Work</item>
    <item>Mobile</item>
    <item>Mobile</item>
  </string-array>

</resources>
خب در قسمت بعدی باید داخل فایل activity_main.xml کدهای زیر رو دقیقا واردکنیم . با اینکار یک لاینیر لایوت داخل این لایه اضافه کردیم. دقت کنید که کدهای این فایل رو کامل پاک و بعدش این کدهارو توش جایگزین کنید

کد HTML:
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
 
  <ListView
    android:id="@+id/list"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
   />
</LinearLayout>
بسیارعالی
در مرحله بعدی باید یک لایه گرافیکی دیگه بسازیم. ساخت لایه های گرافیکی رو قبلا توضیح دادم که اصلا کار سختی نیست.
نام لایه گرافیکی رو " list_item.xml " بذارید .

کد HTML:
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="2dp" >

  <ImageView
    android:id="@+id/profile_pic"
    android:layout_width="70dp"
    android:layout_height="70dp"
    android:contentDescription="desc"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:paddingRight="10dp" />

  <TextView
    android:id="@+id/member_name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_toRightOf="@+id/profile_pic"
    android:paddingBottom="10dp"
    android:text="txt"
    android:textSize="20sp" />

  <TextView
    android:id="@+id/status"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/member_name"
    android:layout_below="@+id/member_name"
    android:text="txt"
    android:textSize="16sp" />

  <TextView
    android:id="@+id/contact_type"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignBaseline="@+id/member_name"
    android:layout_alignBottom="@+id/member_name"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="txt"
    android:textSize="16sp" />

</RelativeLayout>
بعد از اینکار باید یک کلاس بسازید
ساخت کلاس رو هم قبلا بهتون توضیح دادم فقط کافیه روی پوشه java کلیک کنید و روی Create new Class کلیک کنید.
تمامی کدهای زیر رو داخلش قرار بدید .

کد HTML:
 public class RowItem {

 private String member_name;
 private int profile_pic_id;
 private String status;
 private String contactType;

 public RowItem(String member_name, int profile_pic_id, String status,
  String contactType) {

 this.member_name = member_name;
 this.profile_pic_id = profile_pic_id;
 this.status = status;
 this.contactType = contactType;
 }

 public String getMember_name() {
 return member_name;
 }

 public void setMember_name(String member_name) {
 this.member_name = member_name;
 }

 public int getProfile_pic_id() {
 return profile_pic_id;
 }

 public void setProfile_pic_id(int profile_pic_id) {
 this.profile_pic_id = profile_pic_id;
 }

 public String getStatus() {
 return status;
 }

 public void setStatus(String status) {
 this.status = status;
 }

 public String getContactType() {
 return contactType;
 }

 public void setContactType(String contactType) {
 this.contactType = contactType;
 }

}
بعد اینکار یک کلاس دیگه به اسم CustomAdapter.java ایجاد کنید و کدهای زیر رو دقیقا داخلش قرار بدید

کد HTML:
 import java.util.List;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

public class CustomAdapter extends BaseAdapter {

 Context context;
 List<RowItem> rowItems;

 CustomAdapter(Context context, List<RowItem> rowItems) {
 this.context = context;
 this.rowItems = rowItems;
 }

 @Override
 public int getCount() {
 return rowItems.size();
 }

 @Override
 public Object getItem(int position) {
 return rowItems.get(position);
 }

 @Override
 public long getItemId(int position) {
 return rowItems.indexOf(getItem(position));
 }

 /* private view holder class */
 private class ViewHolder {
 ImageView profile_pic;
 TextView member_name;
 TextView status;
 TextView contactType;
 }

 @Override
 public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {

 ViewHolder holder = null;

 LayoutInflater mInflater = (LayoutInflater) context
  .getSystemService(Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

 if (convertView == null) {
  convertView = mInflater.inflate(R.layout.list_item, null);
 
  holder = new ViewHolder();
  holder.member_name = (TextView) convertView
   .findViewById(R.id.member_name);
  holder.profile_pic = (ImageView) convertView
   .findViewById(R.id.profile_pic);
  holder.status = (TextView) convertView.findViewById(R.id.status);
  holder.contactType = (TextView) convertView
   .findViewById(R.id.contact_type);

   convertView.setTag(holder);
}
else{
 holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
}
  RowItem row_pos = rowItems.get(position);

  holder.profile_pic.setImageResource(row_pos.getProfile_pic_id());
  holder.member_name.setText(row_pos.getMember_name());
  holder.status.setText(row_pos.getStatus());
  holder.contactType.setText(row_pos.getContactType());

 return convertView;
  }

}
حالا تمامی کدهای زیر رو داخل MainActivity.java قرار بدید .

کد HTML:
 import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import android.app.Activity;
import android.content.res.TypedArray;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ListView;

public class MainActivity extends Activity implements OnItemClickListener {

 String[] member_names;
 TypedArray profile_pics;
 String[] statues;
 String[] contactType;

 List<RowItem> rowItems;
 ListView mylistview;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);

 rowItems = new ArrayList<RowItem>();

 member_names = getResources().getStringArray(R.array.Member_names);

 profile_pics = getResources().obtainTypedArray(R.array.profile_pics);

 statues = getResources().getStringArray(R.array.statues);

 contactType = getResources().getStringArray(R.array.contactType);

 for (int i = 0; i < member_names.length; i++) {
  RowItem item = new RowItem(member_names[i],
   profile_pics.getResourceId(i, -1), statues[i],
   contactType[i]);
  rowItems.add(item);
 }

 mylistview = (ListView) findViewById(R.id.list);
 CustomAdapter adapter = new CustomAdapter(this, rowItems);
 mylistview.setAdapter(adapter);
 profile_pics.recycle();
 mylistview.setOnItemClickListener(this);

 }

 @Override
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position,
  long id) {

 String member_name = rowItems.get(position).getMember_name();
 Toast.makeText(getApplicationContext(), "" + member_name,
  Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }

}
تبریک میگم لیست ویو شما آمادس. همین بود
خب امیدوارم از این اموزش خوشتون اومده باشه . انجمن برنامه نویسی اندروید رو به دوستاتون معرفی کنید
اون دوستانی هم که ثبت نام نکردن حتما ثبت نام کنن
تا آموزش دیگه خدانگهدار